gallery/logo sportief in beweging
gallery/Beweging bij kinderen heel belangrijk 800-350

Voorkom dat kinderen teveel stilzitten op termijn is dit noodlottig!

Welke lessen zijn er te leren over bewegen en sporten bij kinderen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat je kind een betere conditie, sterkere spieren en botten krijgt en daarnaast minder kans op verschillende ziektes. Bewegen voor kinderen geeft zoveel voordelen. Daarom dit keer een blog over bewegen en sporten voor kinderen waarin de motorische vorderingen inzichtelijker en duidelijker worden.  

 

Voordelen van bewegen en sporten sporten voor kinderen

 

Door te bewegen en sporten krijgt je kind een betere conditie, sterkere spieren en botten. Daarnaast hebben ze dan minder kans op verschillende ziektes. Het afweersysteem wordt namelijk sterker. Bewegen houdt ze fit en gezond. 

 

Ook leren ze tijdens het sporten om met doelen en teleurstellingen om te gaan. Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen die genoeg bewegen minder problemen hebben tijdens de puberteit. Kinderen die jong met sport beginnen zijn op latere leeftijd ook grotendeels nog actief met sporten.

 

Huh, een uurtje bewegen per dag??

 

Deskundigen raden aan om kinderen elke dag een uurtje te laten bewegen. Onder bewegen wordt ook naar school fietsen of lopen gezien. Persoonlijk vind ik een uur wel erg weinig. Daarnaast kunnen kinderen bij een bepaalde leeftijd minstens twee keer per week intensief sporten bij bijvoorbeeld een sportclub. 

 

Ontwikkeling van het kind

 

Uiteraard is de ontwikkeling bij ieder kind niet dezelfde. Ook bestaat er geen vaste leeftijd waarop een kind begint met lopen. Maar wanneer het kind begint te lopen zal hij/zij dat doen overeenkomstig zijn motoriek dat wil zeggen, zijn kracht, coördinatie, uithoudingsvermogen en flexibiliteit.

 

Beetje bij beetje zal het kind gevarieerder gaan bewegen door zichzelf uit te dagen en het spelen van (motorisch gerichte) spelletjes zoals kruipen, klauteren, staan en lopen. 

 

Is het kind ongeveer drie jaar kan het  springen, gooien op een driewieler rijden en rennen.

 

Van vier tot zes jaar, zal het meer verfijnde motorische ontwikkeling bezitten en kan het met de bal spelen, met één voet springen, op een fiets rijden en zelfs een bal met zijn voeten bewegen. Sommige sporten hebben een speciaal programma voor kinderen in deze leeftijdsgroep.

 

Na zes of zeven jaar is het kind al fysiek klaar om sportief te bewegen. Het is klaar om een sport te beoefenen.

 

Vanaf de leeftijd van zeven of acht jaar neemt bij een kind de leer- en training bekwaamheid toe en groeit het met grote sprongen. Kinderen van deze leeftijd bezitten meer vaardigheden en snelheid.

 

Maar welke sport is geschikt voor mijn kind?

 

De meeste kinderen starten met een sport vanuit de thuissituatie. Papa is nog voetballer of mama speelt hockey, broer speelt tennis. Het gezin gaat vaak fietsen of zwemmen met andere woorden: het kind volgt dikwijls de sportvoorkeur in het gezin. Andere kinderen kiezen de sport van hun vriendje in de klas, nog andere kinderen gaan met hun ouders naar een sportkennismakingsprogramma. 

 

Sportkennismakingsprogramma

 

Diverse gemeente in Nederland organiseren een sportkennismakingsprogramma. Tijdens het programma doen kinderen actief mee bij de vereniging en maken zo kennis met verschillende takken van sport. Belangrijk doel hiervan is dat  kinderen in samenspraak met hun ouders een geschikte keus voor een sport kunnen maken. Ook is gebleken dat kinderen sneller aansluiting vinden bij een sport waar ze al eens mee in aanraking zijn geweest.

 

Informeer bij jouw gemeente welke sportkennismakingsprogramma zij aanbieden. 

 

Stimuleer de onafhankelijkheid bij de keuze.

 

Om de onafhankelijkheid te bevorderen is het goed om je kind zoveel mogelijk zelf te laten kiezen. Onafhankelijkheid betekent dat een kind het gevoel heeft dat hij/zij zelf de keuzes mag maken in zijn sport. Als je als ouder teveel stuurt dan neemt de onafhankelijkheid en daarmee ook de motivatie, snel af. 

 

Motivatie

 

Motivatie is belangrijk in sport. Jij, als ouder speelt daar een belangrijke rol in! Als ouder zie je vaak het beste of je kind gemotiveerd is, maar ook als de motivatie van je kind verandert.

 

Een gemotiveerd kind vindt trainen leuk, en speelt graag wedstrijden. Een niet-gemotiveerd kind moet steeds aangemoedigd worden om te gaan sporten en is blij als de training niet doorgaat. 

 

Trouwens, een van de oorzaken kan zijn dat er een sport is gekozen die niet bij het kind past.

 

Teamsport

 

Volgens Dr. Fernando González, traumatoloog en doctoraat in de sportgeneeskunde, is een kind bij de keuze van een sport het meest gebaat bij een teamsport. Zijn argument:  teamsporten hebben een stimulerend effect op teamwork, solidariteit, kameraadschap, collectieve ondersteuning.

 

Hij vervolgt: met sport leren kinderen om in teams te werken, om medespelers te ondersteunen en elkaar te helpen. Ze leren opdrachten uit te voeren en accepteren een autoriteit buiten hun ouders. Daarnaast ontstaan vriendschappen die sterk en duurzaam te zijn.

 

Kortom, sporten- en bewegen voor kinderen is super gezond.